Handel

Redaktionen

Handel

Denis Viet Jacobsen Fonden hjælper alt fra veteraner med PTSD til børn fra mindre heldige omstændigheder

Denis Viet Jacobsen har igennem sin karriere, tilegnet sig en masse viden og færdigheder, der ikke kan købes for penge. Disse færdigheder gør han brug af i sit daglige virke som administrerende direktør hos Solix Group og bestyrelsesmedlem i Denis Viet Jacobsen Fonden.


Denis Viet Jacobsen kendt fra ICG og nu som medstifter af Solix Group

Denis Viet Jacobsen – et navn som du med garanti har hørt før, hvis du til dagligt færdes i det danske erhvervsliv. Denis Viet Jacobsen er en af Danmarks mest velrenommerede investorer, der både er kendt inden- og udenfor landets grænser. Han har igennem sin karriere arbejdet som strategikonsulent hos mange forskellige investeringsselskaber, der har nydt godt af hans store ekspertise og sans for investering. Igennem mange år foretog han sig lukrative investeringer, efter lukrative investeringer hos disse investeringsselskaber – blandt andet for ICG, Intermediate Capital Group, hvor han formåede at ottedoble en tocifret millioninvestering i Microtronic. I 2014 valgte Denis Viet Jacobsen at stifte sit eget investeringsselskab ved navn Solix Group. Sammen med svenske Johan Cervin, har han formået at opbygge en investeringsprofil for Solix Group bestående af store, velrenommerede gruppeselskaber med enorme potentialer på rekordtid. Solix Group bygger på den viden og ekspertise som Denis Viet Jacobsen og Johan Cervin igennem deres karriere hos nogle af de største spillere i investeringsbranchen har tilegnet sig. Deres brede vifte af gruppeselskaber, byder på virksomheder fra vidt forskellige brancher – brancher som Denis Viet Jacobsen og resten af Solix Group kender alle facetter af. Deres vifte af gruppeselskaber, består blandt andet af Cembrit, der er en af Europas førende producenter af fibercement og KK Group, der udvikler elektriske løsninger til vindenergi. Denis Viet Jacobsen og Solix Group arbejder med et langsigtet forretningsperspektiv – de er tålmodige, når det kommer til effekten af deres initiativer, hvilket på den lange bane, ofte viser sig at være en favorabel løsning, der skaber gunstige resultater for virksomheden og aktionærerne. Selvom Solix Group koncentrerer deres tid, ressourcer og ekspertise hos få virksomheder, er de altid på udkig efter nye gruppeselskaber med et stort potentiale. Du kan læse mere om Denis Viet Jacobsen og hans arbejde på Solix Groups hjemmeside – læs mere her på www.solixgroup.com.

Læs om Denis Viet Jacobsen Fonden, som har sat et dybt aftryk blandt udsatte målgrupper

Denis Viet Jacobsen beskæftiger sig også med andre ting end Solix Group til dagligt. I 2016 oprettede han en fond, der blandt andet har til formål at hjælpe andre mennesker fra udsatte grupper, som har sværere ved at begå sig i samfundet end andre. Gennem bevillinger støtter Denis Viet Jacobsen Fonden et hav af forskellige formål. En af de udsatte grupper som Denis Viet Jacobsen Fonden allerede har ydet økonomisk støtte til, er danske veteraner, der er vendt hjem fra krig. Krigen sætter sine spor i alle soldater og selvom mange formår at tilpasse sig til et civilt samfund igen, gør det sig ikke gældende for alle. En mindre gruppe af veteranerne kæmper med psykiske mén, der er en hæmsko for en normal hverdag i et civilt samfund. Disse veteraner har brug for hjælp og Denis Viet Jacobsen Fonden, ydede tilbage i 2017 økonomisk støtte til et projekt, der omhandlede en Grønlandstur for veteraner med psykiske mén, hvor veteranerne fik styrket deres selvtillid og knyttet nye bånd, der rustede dem bedre til et liv i det civile samfund. Herudover yder Denis Viet Jacobsen Fonden også økonomisk støtte til ungdommen – for fremtiden tilhører de unge! Det drejer sig både om støtte til unge med akademiske mål, der ikke kan indfries ved danske uddannelsesinstitutioner og derfor blive nødt til at studere uden for Danmark, samt børn og unge, der har haft en svær start på livet og har brug for at styrke deres selvtillid. Denis Viet Jacobsen Fonden støtter også diverse almennyttige formål, der kommer et stort udsnit af befolkningen til gode. Har du selv ønsker om at hjælpe andre i udsatte grupper og kniber det med de økonomiske midler, kan du også ansøge Denis Viet Jacobsen Fonden om økonomisk støtte, så dit projekt kan realiseres og mennesker kan gennemgå forandring til det bedre.